TTÜ ÕPPEINFOSÜSTEEM

Õpingukava esitamine


Õpingukava on üliõpilase poolt eelseisvaks semestriks deklareeritud õppeainete loend, mida ta kohustub õppima. Õpingukava on võimalik koostada üldjuhul alates semestri esimesest päevast kuni deklareerimise tähtajani. Semestri õpingukava esitamise tähtajad on kirjas akadeemilises kalendris. Õpingukava esitamise tähtajad kuvatakse ka õpingukava juures:

 1. Liigu menüüsse Minu õppeinfo > MINU ÕPINGUKAVA.

 1. Vali „loo õpingukava“:


 1. Õpingukavasse saab aineid lisada, otsides neid aine-õppejõu paaride järgi või genereerides aineid tüüpõpingukava järgi.


 1. Õppeaineid saab otsida nii ainekoodi, aine nimetuse kui ka õppejõu nime järgi. Esimesse lahtrisse sisesta kood või nimetus, selle kõrval asuvast rippmenüüst määra kindlasti, mis liiki kriteeriumi järgi otsid:


 1. Vajuta „Otsi“. Vastavalt otsingu kriteeriumitele kuvatakse otsingu tulemused:


 1. Õppeaine lisamiseks oma õpingukavasse vajuta leitud õppeaine järel „Lisa“. Deklareeri õppeaine sellele õppejõule, kelle nimi on tunniplaanis märgitud Sinu rühma juurde. Mõnikord võivad ühte õppeainet lugeda mitu õppejõudu (nt eri keeltes) ning seetõttu on oluline valida õige õppejõud. Küsimuste korral pöördu oma teaduskonna dekanaati.


 1. Kui soovitud aine-õppejõu paari ei leitud, siis on ÕISi vastav aine-õppejõu paar lisamata. Võimalik, et ainet õpetatakse mõnel teisel semestril või on loodud aine-õppejõu paar teisele õppejõule. Täpsemat infot saad ainet õpetavast struktuuriüksusest.


 1. Aine-õppejõu paari juurde lisatud lisainfot näed, kui vajutad „i“:


 1. Kui oled õppeaine lisanud oma õpingukavasse, siis näed mis keeles ainet loetakse:

Õppeaine eemaldamiseks oma õpingukavast vajuta „Eemalda“


 1. TÜÜPÕPINGUKAVA. Õpingukava genereerimiseks tüüpõpingukava järgi vajuta nuppu „Genereeri tüüpõpingukava järgi“:


 1. Vali sobiv tüüpõpingukava semester rippmenüüst:


 1. Leitakse kõik valitud semestri tüüpõpinguva ainete ÕISi lisatud aine-õppejõu paarid. Lisa enda õpingukavasse sobivad aine-õppejõud paarid, vajutades õppeaine järel „Lisa“. Vali õige õppejõud! Sama õppeainet võivad lugeda mitu õppejõudu:


 1. Tüüpõpingukavasse on võimalik lisada veel õppeaineid (näiteks vabaõppe aineid) vajutades „otsing AO-paari järgi“:


 1. Kui oled õpingukava valmis saanud, vajuta nupule „Salvesta ja ESITA“:


 1. Kuni õpingukava esitamise tähtajani on võimalik õpingukava tagasi võtta, teha muudatusi ja esitada nii mitu korda, kui ise soovid. Õpingukava muutmiseks võta esitatud õpingukava tagasi, vajutades nuppu „Võta tagasi“:

Pärast muudatuste tegemist vajuta nupule „Salvesta ja ESITA“.


 1. Veendu, et oled õpingukava esitanud:


 1. Õppeainete deklareerimine täiendusõppurina läbi AVATUD ÜLIKOOLI.

Liigu menüüsse Minu õppeinfo > MINU ÕPINGUKAVA. Avanenud lehe ülaservas vajuta „Minu deklaratsioonid täiendusõppurina“. Kui oled nõustunud täiendusõppes osalemise tingimustega, jätkanud õppuri lepingu sõlmimist ja kinnitanud, et soovite lepingu sõlmida, saate alustada õpingukava esitamist. Koosta ja esita õpingukava vastavalt eelpool kirjeldatud juhendile.